ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JAZYKOVÝCH SLUŽEB PRO PRÁVNÍKY
line decor
  
line decor
ÚROVNĚ ZNALOSTÍ

Tři úrovně, šest stupňů

Společný evropský referenční rámec pro jazyky poskytuje základ pro vypracovávání jazykových učebnic, testů, zkušebních materiálů apod. Zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti ovládat daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky využívat. Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovních, rozdělených vždy do dvou stupňů:

  • Začátečník (tj. uživatel základů jazyka) — stupně A1 (Breakthrough neboli "Průlom") a A2 (Waystage — "Na cestě")
  • Středně pokročilý (tj. samostatný uživatel jazyka) — stupně B1 (Treshold — "Práh") a B2 (Vantage — "Rozhled")
  • Pokročilý (tj. zkušený uživatel jazyka) — stupně C1 (Effective Operational Proficiency — "Účinná funkční způsobilost) a C2 (Mastery — "Zvládnutí")
 


 © 2008, Legal English For You czech english