ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JAZYKOVÝCH SLUŽEB PRO PRÁVNÍKY
line decor
  
line decor
PŘEKLADY

Firma v této oblasti nabízí následující rozsah služeb:

 • překlady všech druhy textů z/do AJ, NJ a FJ
  • právnické — překlady sekundární legislativy Evropské unie, judikátů, mezinárodních smluv a jiné
  • ekonomické a finanční
  • technické
  • umělecké texty, novinové články
 • běžná korespondence
 • expresní překlady
 • krátké dodací lhůty
 • zpracování na PC
 • korektury rodilými mluvčími
 • grafické zpracování
 • stylizace

Specializujeme se na překladatelské služby pro mezinárodní společnosti, advokátní kanceláře, notáře, poradenské a auditorské společnosti a pro všechny další zákazníky, kterým záleží na kvalitě písemného a mluveného projevu.

Grafická úprava

 • doručování textů e-mailem, faxem, na disketě, CD, poštou
 • úprava dle přání zákazníka v textových a grafických programech

Komplexní servis

 • 24 hodinový servis
 • notářské ověřování
 • právní pomoc
 • poradenská činnost
 • přepisy textů
 


 © 2008, Legal English For You czech english