ZPROSTŘEDKOVÁNÍ JAZYKOVÝCH SLUŽEB PRO PRÁVNÍKY
line decor
  
line decor
PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKU Z PRÁVNICKÉ ANGLIČTINY

Typ kurzu

  • kurz probíhá 1 × 2  vyučovací hodiny týdně,
  • maximální počet studentů ve skupině je 10,
  • výuka vedena právníky — lingvisty,
  • vstupní jazykové úrovně pro kurz jsou pokročilí — velmi pokročilí (B2 — C1),
  • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce),
  • kurz je zaměřen na praktické použití jazyka v právním prostředí a osvojení specifické právnické terminologie,
  • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (na základě autentických materiálů),
  • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) a systematické opakování a procvičování slovní zásoby

Termín kurzu

V současné době otevíráme nové kurzy právnické angličtiny s cenou 8 999 Kč. Kurz bude zahájen v pondělí 24.9.2019 od 16.30 do 18:00, trvání kurzu do 14.1.2020. Stále přijímáme další účastníky kurzu, těšíme se na Vás. Kurzy budou probíhat na Václavském náměstí 21.


Zkouška vznikla ve spolupráci University of Cambridge ESOL Examinations a Translegal — vedoucí Evropské společnosti jazykových odborníků v oblasti práva. Zkouška je uznávána předními právními asociacemi, mezi něž patří například European Company Lawyers Association, European Law Students Association, International Association of Young Lawyers a European Young Bar Association.

Zkouška odpovídá úrovni B2 (Vantage) a C1 (Effective operational proficiency) Evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška na stupni C1 může sloužit jako doklad jazykové znalosti právnické angličtiny na úrovni potřebné pro práci v mezinárodním prostředí nebo pro studium práv na univerzitách v zahraničí.

Více informací naleznete na http://www.legalenglishtest.org.


Dále se specializujeme na přípravu pro jazykové zkoušky TOEFL, FCE, CAE, BEC a jiné.  Zkoušky nanečisto zdarma.

 


 © 2008, Legal English For You czech english